24/09/2021 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán thi 7

Tác giả: Nguyễn Huy Lượng - 阮輝諒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2009 19:32

 

Sầu thu chửa vợi lại sầu xuân,
Một gánh sầu gieo nặng mấy cân.
Mặt ủ ê hoa rầu thức ngọc[1],
Lệ trôi nhạt phấn ố da ngần[2].
Phòng tiêu[3] riêng kẻ hơi sương quạnh,
Điện quế[4] dầu ai vẻ nguyệt trần.
Dở dói nỗi mình thêm thắc mắc,
Nghìn phần rút lại tiếc muôn phần.
Nguồn: Cung oán thi, NXB Văn hoá thông tin, 1994.
[1] Vẻ ngọc, màu ngọc, chỉ vẻ mặt đẹp.
[2] Da trắng ngần.
[3] Theo Hậu Hán thư nơi vách nhà các hoàng hậu ở có trát hồ tiêu nhỏ cho thơm và ấm. Nghĩa chung chỉ nơi ở của cung nữ, ái phi.
[4] Theo sách Nam bộ yên hoa ký, vua Trần Hậu chủ có xây cho nàng Trương Lệ Hoa một cung quế ở sau điện Quang Chiêu. Cung này có cửa sổ tròn giống như mặt trăng, giữa sân có trồng cây quế. Nghĩa chung chỉ nơi ở cung nữ, ái phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Lượng » Cung oán thi 7