29/09/2022 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vong niên

Tác giả: Nguyễn Quốc Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2017 08:53

 

Riêng tặng bác Huyền

Người gấp đôi tuổi tôi
Nhưng là bạn cấy cày một thuở
Một thuở ăn không no, áo mặc chẳng đủ
Ruộng hợp tác cấy cày lấy điểm
Mùa về hạt thóc đầy vơi

Người gấp đôi tuổi tôi
Nhưng là bạn cùng chung số phận
Chung một hầm trú ẩn
Máy bay gầm rú ngang trời

Người gấp đôi tuổi tôi
Và số phận bây giờ đổi khác
Con cháu người khắp Á Âu Mỹ Úc
Tôi lầm lụi cuộc đời công chức
Lương chẳng đủ ăn, con cái học hành...
Mỗi buổi sáng gặp người đi ăn phở

Tôi lang thang nẻo vắng độc hành
Lòng day dứt nhớ thương về xóm Đẻo[1]
- Còn bao số phận buồn tênh!

Rồi mai sau tôi mang tuổi của Người
Mỗi buổi sáng tôi đi ăn phở
Lòng chắc chi thanh thản:
- Cố hương thăm thẳm chân trời...

Người gấp đôi tuổi tôi!

Nguồn: Chua ngọt thường ngày (thơ), Nguyễn Quốc Anh, NXB Nghệ An, 1997
[1] Bản quán của tôi và bà Huyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quốc Anh » Vong niên