13/07/2020 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn đêm nay nữa, mai đi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2019 22:08

 

Còn đêm nay nữa, mai đi,
Lạng vàng không tiếc, tiếc khi ngồi kề.
Còn đêm nay nữa, mai về,
Lạng vàng không tiếc, tiếc kề má son.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Còn đêm nay nữa, mai đi