19/09/2021 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây tre là cây tre già

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2020 10:14

 

Cây tre là cây tre già,
Mai dựng cột nhà, nay tạm làm chông.
Dao ta vừa mới liếc xong,
Ta vót cho nhọn như lòng ta căm.
Yêu làng yêu xóm, chông nằm,
Chờ thằng giặc Mỹ, chông nhằm chông đâm...

Cây tre là cây tre già,
Mai ta làm nhà, nay tạm làm chông...
Đây là một bài ca dao miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây tre là cây tre già