24/03/2023 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cho em

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 20/07/2009 17:27

 

Anh cho em được những gì?
Cho em vầng trăng non sau cành tre ấy
Cho mùi hương lúa đêm khuya
Cho dòng sông nước chảy...
Những cái ấy anh không cho thì em không thấy
Em yêu nhiều hơn dòng sông nước chảy khi mà anh cho
1975
Rút trong tập nháp Thơ cho em

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Cho em