28/01/2022 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sắc không
色空

Tác giả: Lê Thị Ỷ Lan - 黎氏倚蘭

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 03:19

 

Nguyên tác

色是空空即色,
空是色色即空。
色空俱不管,
方得契真宗。

Phiên âm

Sắc thị không, không tức sắc,
Không thị sắc, sắc tức không.
Sắc, không câu bất quản,
Phương đắc khế chân tông.

Dịch nghĩa

Sắc là không, không tức là sắc,
Không là sắc, sắc tức là không.
Sắc, không đều chẳng vấn vương gì,
Thì mới khế hợp được với chân tông.

Bản dịch của Hoa Bằng

Sắc là không, không tức sắc,
Không là sắc, sắc tức không.
Sắc không đều chăng quản,
Mới khế hợp chân tông.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thị Ỷ Lan » Sắc không