30/11/2021 18:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 4
少年行其四

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/11/2006 19:34

 

Nguyên tác

霜滿中庭月滿樓,
金樽玉柱對清秋。
當年稱意須行樂,
不到天明不肯休。

Phiên âm

Sương mãn trung đình nguyệt mãn lâu,
Kim tôn ngọc trụ đối thanh thu.
Đương niên xứng ý tu hành lạc,
Bất đáo Thiên Minh bất khẳng hưu.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Lầu đầy trăng sương rê mấy lối
Chén ánh vàng đàn dội thu xanh
An nhàn rồi sẽ qua nhanh
Thiên Minh phải đến chẳng dành riêng ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Thiếu niên hành kỳ 4