01/12/2021 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Mạnh Giao thi kỳ 2
讀孟郊詩其二

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2018 23:51

 

Nguyên tác

我憎孟郊詩,
復作孟郊語。
饑腸自鳴喚,
空壁轉饑鼠。
詩從肺腑出,
出輒愁肺腑。
有如黃河魚,
出膏以自煮。
尚愛銅鬥歌,
鄙俚頗近古。
桃弓射鴨罷,
獨速短蓑舞。
不憂踏船翻,
踏浪不踏土。
吳姬霜雪白,
赤腳浣白紵。
嫁與踏浪兒,
不識離別苦。
歌君江湖曲,
感我長羈旅。

Phiên âm

Ngã tăng Mạnh Giao thi,
Phục tác Mạnh Giao ngữ.
Cơ trường tự minh hoán,
Không bích chuyển cơ thử.
Thi tòng phế phủ xuất,
Xuất triếp sầu phế phủ.
Hữu như Hoàng Hà ngư,
Xuất cao dĩ tự chử.
Thượng ái đồng đấu ca[1],
Bỉ lý phả cận cổ.
Đào cung xạ áp bãi,
Độc tốc đoản thoa vũ.
Bất ưu đạp thuyền phiên,[2]
Đạp lãng bất đạp thổ[3].
Ngô cơ sương tuyết bạch,
Xích cước hoán bạch trữ.
Giá dữ đạp lãng nhi,
Bất thức ly biệt khổ.
Ca quân giang hồ khúc,
Cảm ngã trường ky lữ.

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Ta ghét thơ Mạnh Giao
Lại làm thể Đông Dã
Bụng đói sôi sục reo
Chuột đói lần vách đá
Thơ từ phế phủ ra
Lại gây sầu phế phủ
Tựa như cá Hoàng Hà
Phun dầu tự nấu nó
Còn ham đồng đấu ca
Quê kệch mường tượng cổ
Cung đào bắn con vịt
Lênh đênh múa áo lá
Không sợ đạp lệch thuyền
Đạp sóng chê đất thó
Vợ tớ sương tuyết trắng
Chân trần giặt vải lụa
Làm vợ gã rong chơi
Không màng ly biệt khổ
Hát khúc chàng giang hồ
Rầu ta mãi cô lữ
Từ Châu, năm Nguyên Phong thứ nhất (1078) đời Tống Thần Tông

Nguồn: Tuệ Sỹ, Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng, NXB Ca Dao, 1973
[1] Chữ trong thơ Mạnh Giao: “Đồng đấu ẩm giang tửu, Thủ phách đồng đấu ca” (Đấu đồng uống rượu sông, Tay vỗ đấu đồng ca).
[2] Thơ Mạnh Giao: “Cước đạp tiểu thuyền đầu, Độc tốc vô quyển sa” (Gót đạp đầu thuyền nhỏ, Lênh đênh không bến cỏ).
[3] Chữ trong thơ Mạnh Giao: “Nùng thị đạp lãng nhi, Mỗi đạp thanh lãng du; Tiếu y hương cống lang, Đạp thổ xưng phong lưu” (Ta là người sóng xanh, Cưỡi sóng mà rong chơi; Cười y gã hương cống, Dẫm đất gọi phong lưu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Độc Mạnh Giao thi kỳ 2