27/01/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn chu tử
問舟子

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 30/03/2012 16:17

 

Nguyên tác

向夕問舟子,
前程復幾多。
灣頭正堪泊,
淮裏足風波。

Phiên âm

Hướng tịch vấn chu tử,
Tiền trình phục kỷ đa.
Loan đầu chính kham bạc,
Hoài lý túc phong ba.

Dịch nghĩa

Trời chiều, hỏi người lái thuyền,
Xem còn phải đi bao lâu nữa.
(Ông lái đáp) đến đầu vũng kia nên cặp bến,
(Ngày mai) vào sông Hoài sẽ nhiều sóng gió.

Bản dịch của Phụng Hà

Chiều tối hỏi chú lái:
Còn đi cỡ bao nhiêu?
"Đầu vụng nên đỗ lại,
Sông Hoài sóng gió nhiều!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Vấn chu tử