06/06/2023 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh

Tác giả: Thẩm Thệ Hà - Tạ Thành Kỉnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:54

 

Luân hồi nghìn kiếp cô đơn,
Tấm thân cát bụi tủi hờn hiện sinh.
Áo cơm vá víu ân tình,
Kê vàng tỉnh mộng chỉ mình mình thôi.
1950

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thệ Hà » Tỉnh