02/12/2023 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu vong kỳ 2
悼亡其二

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 13:31

 

Nguyên tác

明月蕭蕭海上風,
君歸泉路我飄蓬。
門前雖有如花貌,
爭奈如花心不同。

Phiên âm

Minh nguyệt tiêu tiêu hải thượng phong,
Quân quy tuyền lộ ngã phiêu bồng.
Môn tiền tuy hữu như hoa mạo,
Tranh nại như hoa tâm bất đồng.

Dịch nghĩa

Trăng sáng vẻ buồn bã, trên mặt biển có gió,
Em đã xuống suối vàng, còn anh lao đao như ngọn cỏ bồng.
Trước nhà tuy gượng tươi tỉnh như hoa,
Nhưng trong lòng không phải như vậy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng buồn bã, biển xanh nổi gió
Em suối vàng, anh cỏ bồng bềnh
Trước nhà gượng tựa hoa xinh
Trong lòng anh chẳng chút tình với hoa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Điệu vong kỳ 2