16/08/2022 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật
春日

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 14:31

 

Nguyên tác

欲入盧家白玉堂,
新春催破舞衣裳。
蝶銜花蕊蜂銜粉,
共助青樓一日忙。

Phiên âm

Dục nhập Lư gia[1] Bạch Ngọc đường,
Tân xuân thôi phá vũ y thường.
Điệp hàm hoa nhị phong hàm phấn,
Cộng trợ thanh lâu nhất nhật mang.

Dịch nghĩa

Muốn vào dinh Bạch Ngọc đường của quan trấn thủ họ Lư,
Gió xuân mới thổi áo quần bay như múa.
Bướm ngậm nhị hoa, ong mang phấn hoa,
Giúp làm thành một ngày bận rộn trước cửa lâu đài xanh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn vào dinh quan Lư trấn thủ
Gió xuân lay như múa quần thoa
Bướm ngậm nhị, ong phấn hoa
Càng làm thêm rộn trước toà màu xanh
Tác giả viết khoảng năm 847 thay lời vợ quan trấn thủ, ngày xuân đi thăm ông làm việc trong dinh.

[1] Tức Lư Hoằng Chính, quan trấn thủ Từ Châu. Bạch Ngọc đường là dinh quan của ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Xuân nhật