02/12/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình đất ca dao

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/03/2021 19:05

 

Hoa cà sắc tím không phai
Nên ca dao cũ còn hoài trong ta
Nước non ngàn tuổi có già?
Sao đầy người ngủ như là trẻ thơ! (*)

Quê hương từ ấy đến giờ...
Sau cơn đói lả vật vờ đứng lên
Mặc ai lo gột tuổi tên
Điểm tô bóng dáng mà quên tình người.

Hạc xưa khuất nẻo mây trời
Lầu thơ vẫn đẹp lả lơi trăng mùa
Ngược nhìn lại buổi hơn thua
Sau cơn thành bại đã thừa khổ đau!

Mai em mặc áo sen đào
Theo anh về đất ca dao hẹn hò
Tầm xuân vừa độ ra hoa
Nở đầy cánh biếc đón ta về nhà.

Quê hương trả lại ngọc ngà
Đưa em trẩy hội
đón
ca dao
về...
Mùa hạ 2 ngàn 17.

* Mượn ý thơ của thi sĩ Tản Đà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Tình đất ca dao