24/01/2022 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liêu Đông xuân nhật kỳ 3
遼東春日其三

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 22:55

 

Nguyên tác

空濛草色滿江皋,
猶帶餘香入戰袍。
笳鼓聲喧花市近,
旌旗光拂戍樓高。
半生塵土憐多病,
兩鬢霜風感二毛。
南望親庭獨愁絕,
只將清淚答劬勞。

Phiên âm

Không mông thảo sắc mãn giang cao,
Do đới dư hương nhập chiến bào.
Già cổ thanh huyên hoa thị cận,
Tinh kỳ quang phất thú lâu cao.
Bán sinh trần thổ liên đa bệnh,
Lưỡng mấn sương phong cảm nhị mao.
Nam vọng thân đình độc sầu tuyệt,
Chỉ tương thanh lệ đáp cù lao.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầy bờ sông cỏ rậm xanh trời phủ,
Hương dại thơm còn quyện ủ chiến bào.
Chợ hoa gần trống kèn Hồ lanh lảnh,
Thú lâu cao phất phới bóng cờ mao.
Nửa đời trai thế trần gây lắm bịnh,
Hai mái đen sương gió biến hai màu.
Hướng về nam nhớ hai thân sầu chết,
Lệ thành dòng đền ơn đức cù lao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Liêu Đông xuân nhật kỳ 3