28/11/2021 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật nguyệt 3
日月 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:08

 

Nguyên tác

日居月諸,
出自東方。
乃如之人兮,
德音無良。
胡能有定?
俾也可忘。

Phiên âm

Nhật cư nguyệt chư,
Xuất tự đông phương.
Nãi như chi nhân hề!
Đức âm vô lương.
Hồ năng hữu định ?
Tỷ dã khả vong.

Dịch nghĩa

Hai vầng nhật nguyệt
Đều mọc ở phương đông.
Lại có người như chàng,
Lời nói nghe tốt đẹp, nhưng lại tệ bạc không hiền lành.
Làm sao chàng định tâm chí được (khi chàng đã mê loạn rồi) ?
Sao lại một mình ta là có thể bị quên như vậy ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hai vừng nhật nguyệt kia ôi!
Luôn luôn lú mọc chân trời phương đông.
Người sao lại có như chồng,
Lời thì đẹp đẽ mà không hiền lành.
Làm sao định được tâm linh ?
Tại sao chàng nỡ quên đành riêng ta ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

xuất tự đông phương: mặt trời buổi sáng mọc ở đông phương, mặt trăng tròn cũng mọc ở đông phương.
đức âm: tiếng tốt, để khen tặng lời nói.
vô lương: không lành, để chán ghét sự thật.
tỷ dã khả vong: ý nói sao lại khiến chỉ riêng một mình ta là có thể bị quên lãng như thế vậy ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nhật nguyệt 3