05/02/2023 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn hiên ngẫu thành
晚軒偶成

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2009 00:00

 

Nguyên tác

拂檻涼初透,
憑欄興未銷。
輕風才動竹,
疏雨但鳴蕉。
螢火燃陰翳,
蟲聲破寂寥。
南熏時未半,
暮色欲蕭蕭。

Phiên âm

Phất hạm lương sơ thấu,
Bằng lan hứng vị tiêu.
Khinh phong tài động trúc,
Sơ vũ đãn minh tiêu.
Huỳnh hỏa nhiên âm ế,
Trùng thanh phá tịch liêu.
Nam huân thời vị bán,
Mộ sắc dục tiêu tiêu.

Dịch nghĩa

Hơi mát thoảng qua hiên
Tựa lan can hứng thơ chưa dứt
Gió nhẹ vừa lay cành trúc
Giọt mưa lác đác trên tàu tiêu
Đom đóm lập loè trong đêm tối
Tiếng côn trùng phá tan sự tĩnh mịch
Mùa gió nam còn chưa quá nửa
Cảnh chiều đã thấy hắt hiu

Bản dịch của Nguyễn Oanh, Trần Thị Băng Thanh

Hơi mát thoảng song ngoài,
Tựa hiên hứng chửa nguôi.
Bờ tre vừa gió động,
Khóm chuối đã mưa rơi.
Tiếng trùng phá yên đất,
Lửa đóm soi tối trời.
Gió nam chưa bén nửa,
Hiu hắt sắc chiều phơi.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1/1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Vãn hiên ngẫu thành