03/07/2022 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Trịnh thập thất lang nhất tuyệt
答鄭十七郎一絕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:53

 

Nguyên tác

雨後過畦潤,
花殘步屐遲。
把文驚小陸,
好客見當時。

Phiên âm

Vũ hậu quá huề nhuận,
Hoa tàn bộ kịch trì.
Bả văn kinh Tiểu Lục[1],
Hiếu khách kiến đương thì.

Dịch nghĩa

Sau mưa đi qua luống ướt át,
Hoa rữa rồi, lê guốc chậm chạp.
Cầm tập văn coi, nể người tuổi trẻ tài cao như Tiểu Lục,
Nhưng vì lòng hiếu khách nên phải tới ngay đây.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sau mưa, qua luống ướt,
Hoa tàn, chậm lết giày.
Coi văn né trẻ giỏi,
Hiếu khách, nên tới ngay.
(Năm 765)

[1] Chỉ Lục Cơ 陸機, em của Lục Vân 陸雲, người đời Tấn. Hai anh em cùng giỏi văn chương, nên để phân biệt, người đời xưng Lục Cơ là Tiểu Lục. Đây dùng để chỉ người văn hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đáp Trịnh thập thất lang nhất tuyệt