22/10/2021 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố bay biết miếng chi ngon

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 17:44

 

Đố bay biết miếng chi ngon?
- Gà lộn trái vải, cu con ra ràng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố bay biết miếng chi ngon