05/07/2022 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu sơn trung tác
早秋山中作

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:42

 

Nguyên tác

無才不敢累明時,
思向東溪守故籬。
不厭尚平婚嫁早,
卻嫌陶令去官遲。
草堂蛩響臨秋急,
山裏蟬聲薄暮悲。
寂寞柴門人不到,
空林獨與白雲期。

Phiên âm

Vô tài bất cảm luỵ minh thì,
Tư hướng Đông Khê[1] thủ cố ly.
Bất yếm Thượng Bình[2] hôn giá tảo,
Khước hiềm Đào lệnh[3] khứ quan trì.
Thảo đường cung hưởng lâm thu cấp,
Sơn lý thiền thanh bạc mộ bi.
Tịch mịch sài môn nhân bất đáo,
Không lâm độc dữ bạch vân kỳ.

Dịch nghĩa

Không có tài không dám làm hư thời thịnh trị
Nghĩ đến khe nước phía đông, về ở giậu nhà cũ
Có ghét chi Thượng Bình lấy vợ gả chồng sớm cho con cái
Nhưng mà phàn nàn Đào Tiềm treo ấn từ quan trễ
Dế kêu vang trong đám cỏ thu về sao cấp thiết
Ve kêu trong núi chiều về bàng bạc sao bi lương
Cánh cửa tịch mịch không ai đến thăm
Trong rừng vắng chỉ hẹn được với đám mây trắng

Bản dịch của Đông A

Vô tài chẳng dám lụy đương thời
Nghĩ đến Đông Khê sống nốt đời
Há chán Thượng Bình nhà sớm liệu
Lại ngờ Đào Lịnh chức lâu rời
Cỏ ngàn dế gáy thu hiu hắt
Núi nội ve kêu tối quạnh trời
Tịch mịch cửa sơ người chẳng đến
Rừng hoang mây trắng độc mình thôi.
[1] Khe nước ở phía đông.
[2] Thượng Bình đọc Kinh Dịch đến quẻ Tốn nói rằng, ta biết giàu không bằng nghèo, sang không bằng hèn, chỉ không biết sống chết thế nào. Ông dựng vợ gả chồng cho con cái rồi đi chu du.
[3] Đào Tiềm đời Tấn, làm huyện lệnh ở Bành Trạch, nổi tiếng thanh liêm, tác giả bài "Quy khứ lai từ" vẫn được truyền tụng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tảo thu sơn trung tác