26/10/2021 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỗi hẹn

Tác giả: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương - Đỗ Thị Hoa Lý

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2012 10:47

 

Xuân này cha mẹ mỏi mòn trông
Bánh Tết, hoa tươi với rượu nồng
Lặn lội quê người con lỗi hẹn
Thôi đành thất hứa với non sông
Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương » Lỗi hẹn