08/08/2020 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Khang Châu Vi thị ngự đồng niên
酬康洲韋侍御同年

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 18:47

 

Nguyên tác

桂楫美人歌木蘭,
西風裊裊露漙漙。
夜長曲盡意不盡,
月在清湘洲渚寒。

Phiên âm

Quế tiếp mỹ nhân ca "Mộc lan",
Tây phong diểu diểu lộ đoàn đoàn.
Dạ trường khúc tận ý bất tận,
Nguyệt tại thanh Tương châu chử hàn.

Dịch nghĩa

Mái chèo bằng gỗ quế, có người đẹp ca bài "Mộc lan",
Gió tây thổi xoáy, móc sa mù mịt.
Đêm đã khuya, bài hát đã hết, nhưng ý chưa dứt,
Trăng chiếu trên sông Tương trong, khí lạnh trên các bờ bãi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đẹp ca, mái chèo gỗ quế
Móc mịt mù, thổi xế gió tây
Đêm khuya nhưng ý còn đây
Sông Tương trăng chiếu, bãi này lạnh căm
Khang Châu nay có thể là một quận huyện ở vùng tây bắc Trung Quốc. Vi thị ngự thân thế không rõ, là bạn cùng tuổi hoặc thi cùng năm với tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Thù Khang Châu Vi thị ngự đồng niên