04/07/2022 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh Dậu thí bút
丁酉試筆

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2016 18:25

 

Nguyên tác

千里歸來客,
三朝恰好晨。
江山如有待,
松菊喜相親。
月向藤川霽,
陽回鋭水新。
無窮遊子興,
慶覿一家春。

Phiên âm

Thiên lý quy lai khách,
Tam triêu cáp hảo thần.
Giang san như hữu đãi,
Tùng cúc hỷ tương thân.
Nguyệt hướng đằng xuyên tễ,
Dương hồi duệ thuỷ tân.
Vô cùng du tử hưng,
Khánh địch nhất gia xuân.

Dịch nghĩa

Người khách từ ngàn dặm trở về
Đúng vào ngày Nguyên đán đẹp trời
Núi sông như chờ đợi
Tùng cúc mừng lại được gần gũi
Trăng lên, dòng sông Đằng quang quẻ
Mùa xuân về, dòng Nhuệ sáng tươi
Hứng của người du tử thật vô cùng
Mừng thấy xuân đầy nhà

Bản dịch của Trần Lê Văn

Khách về, vượt nghìn dặm
Gặp Nguyên đán đẹp trời
Núi sông có ý đợi
Tùng cúc vui gần người
Trăng chiếu sông Đằng tạnh
Xuân về dòng Nhuệ tươi
Cảm hứng tràn du tử
Một nhà xuân tuyệt vời
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Đinh Dậu thí bút