01/10/2020 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt trời tháng tư

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 09:23

 

Mặt trời Đà Lạt tháng tư
Soi nghiêng lá biếc, xanh từ trời cao
Rừng thông đứng vẫy tay chào
Lòng riêng còn lại lời lao xao tình
Mắt ngời bên đoá hoa xinh
Áo bay giữa phố Hoà Bình mùa reo
Câu thơ lục bát ai gieo
Để bao thương nhớ vượt đèo người ơi

Bồi hồi tiếng, ngọng nghịu lời
Tháng tư về ngắm mặt trời ngày xưa
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Mặt trời tháng tư