30/01/2023 02:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trịnh My Châu
送鄭眉州

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2014 15:30

 

Nguyên tác

雨暗眉山江水流,
離人掩袂立高樓。
雙旌千騎駢東陌,
獨有羅敷望上頭。

Phiên âm

Vũ ám My Sơn[1] giang thuỷ lưu,
Ly nhân yểm duệ lập cao lâu.
Song tinh thiên kỵ[2] biền đông mạch,
Độc hữu La Phu[3] vọng thượng đầu.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Mưa khuất My Sơn nước chảy mau,
Người xa gạt lệ đứng trên lầu.
Tinh kỳ ngàn ngựa ruổi đường núi,
Trông ngóng duy còn một La Phu.
Trịnh My Châu: người họ Trịnh làm Thứ sử My Châu, không rõ thân thế. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc ước đoán là Nguyên Chẩn nhưng không đủ căn cứ để khẳng định. Chỉ biết người này quan hệ gần gũi với Tiết Đào đến mức nàng dùng hình tượng La Phu (chỉ người vợ) để tiễn đưa, mặc dù Tiết Đào suốt đời chưa từng lấy chồng.

Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
[1] Địa danh, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).
[2] Ngàn kỵ binh. Xưa quan thứ sử chỉ huy đội quân ngàn kỵ binh.
[3] Tên nhân vật nữ trong bài nhạc phủ (thơ dân gian) "Mạch thượng tang". La Phu nói chồng nàng là quan thứ sử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Tống Trịnh My Châu