23/01/2020 05:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa
梅花

Tác giả: Tư Mã Quang - 司馬光

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/07/2014 10:13

 

Nguyên tác

塞北為君戍,
江南是妾家。
遙知關外雪,
正似嶺頭花。

Phiên âm

Tái bắc vị quân thú,
Giang Nam thị thiếp gia.
Dao tri quan ngoại tuyết,
Chính tự lĩnh đầu hoa.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Tái bắc chàng theo quân thú
Giang Nam thiếp trú, xa nhau
Biết rằng tuyết rơi ngoài ải
Như hoa đầu núi trắng phau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Quang » Mai hoa