22/10/2021 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 095
山居百詠其九十五

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/01/2011 01:12

 

Nguyên tác

山居覆屋只苫茅,
冷淡情虛絕世交。
一片白雲橫谷口,
幾多歸鳥盡迷巢。

Phiên âm

Sơn cư phúc ốc chỉ thiêm mao,
Lãnh đạm tình hư tuyệt thế giao.
Nhất phiến bạch vân hoành cốc khẩu,
Kỷ đa quy điểu tận mê sào.

Dịch nghĩa

Ở núi, mái che chỉ là tranh cỏ,
Tình cảm lạnh nhạt không có thực cứ để mặc cho đời.
Một làn mây trắng bay ngang cửa động,
Không biết bao nhiêu cánh chim chiều quên tổ cứ lượn loanh quanh.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ở núi nhà vây rặt cỏ tranh,
Tình phàm lạnh nhạt mặc nhân gian.
Một làn mây trắng bay ngang động,
Quên tổ, chim chiều mãi lượn quanh.
Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 095