19/09/2020 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tài sản riêng
Eigentum

Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2010 01:02

 

Nguyên tác

Ich weiß, daß mir nichts angehört
Als der Gedanke, der ungestört
Aus meiner Seele will fließen,
Und jeder günstige Augenblick,
Den mich ein liebendes Geschick
Von Grund aus läßt genießen.

Bản dịch của Trần Đương

Tôi biết rằng, tôi chẳng có gì hơn
Ngoài ý nghĩ không bao giờ huỷ hoại
Từ đáy hồn tôi nó còn chảy mãi
Và mỗi lần trong khoảnh khắc hảo tâm
Tôi biết rõ tự chiều sâu số phận
Cái số phận thân yêu tôi được hưởng trọn phần
Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johann Wolfgang von Goethe » Tài sản riêng