29/01/2023 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XLV
XLV

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 19/08/2022 18:10

 

Nguyên tác

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной;
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало,
А сколько шуток и стихов,
И споров, и веселых снов!

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mác bà goá Klikô hay Môiet
Rượu vang nổi danh ai cũng mê hết
Đựng trong chai được để lạnh thết nhà thơ
Gia nhân ngay lập tức đem rượu ra.
Rượu sóng sánh, gợi nguồn thi ca hứng khởi;
Trông óng ánh, bọt đầy, tăm đang sủi
(Hoặc thứ gì tương tự kiểu vậy rồi)
Tôi say mê: vì chính thứ rượu này thôi
Nhiều khi vét tiêu đồng xu cuối cùng, bất hạnh,
Bạn có nhớ? Thưa anh em bè bạn,
Rượu thần tiên rót ra thành dải lụa dài
Gây ra không biết bao điều ngu ngốc hoài,
Đùa châm chọc thâm sâu, bao vần thơ tươi trẻ,
Rồi tranh cãi liên miên, bao giấc mơ vui vẻ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XLV