25/04/2024 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ nê ngưu
守泥牛

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 22:45

 

Nguyên tác

一身獨守一泥牛,
騰鼻牽來未肯休。
將到曹溪都放下,
茫茫水急打圓球。

Phiên âm

Nhất thân độc thủ nhất nê ngưu,
Đằng tỵ khiên lai vị khẳng hưu.
Tương đáo Tào Khê đô phóng hạ,
Mang mang thuỷ cấp đả viên cầu.

Dịch nghĩa

Một mình riêng giữ con trâu đất,
Xỏ mũi dắt về chưa từng chịu nghỉ.
Đem đến Tào Khê thì thả ra,
Mênh mông nước chảy cuốn quả cầu tròn.

Bản dịch của Huệ Chi

Một mình giữ một con trâu đất,
Xỏ mũi lôi theo chẳng chịu rời.
Vừa tới Tào Khê buông thả quách,
Mênh mông nước cuộn quả cầu trôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Thủ nê ngưu