28/05/2022 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc Goethe bên bờ Ban Tích

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:06

 

Tưởng như Hắc Hải mực tàu pha
Chạnh nhớ văn chương cũ nghiệp nhà
Bó gối mài nghiên, lăn ngọn bút
Làm sao nói được cái bao la
Rostock, đông chạp, 1975

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Đọc Goethe bên bờ Ban Tích