01/07/2022 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày buồn
서러운 날

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 14/12/2011 04:17

 

Nguyên tác

어쩐지 서러운 날이면
나는 세계지도를 펼친다
여기는 아프리카 케이프타운
여기는 솔로몬 군도
여기는 민스크
아 여기는 알류산 열도

어쩐지 서러운 날이면
나는 우리 나라 지도를 펼친다
내가 가고 싶은 곳
여기 혜산
여기 자성 강계
여기 초산
여기 황해도 재령
아 여기 안변 석왕사
여기 여수 오동도

어쩐지 서러운 날이면
내가 갈 수 없던 곳에
내가 가 있다
내가 갔던 곳에도
내가 가 있다

이 얼마나 유치찬란인가
나는 이 일을
열두 살 때부터 했고
여든다섯 살까지 하리라

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Không hiểu sao cứ vào ngày buồn
Tôi lại mở tấm bản đồ thế giới
Đây là Châu Phi, phố Keip
Còn đây là quần đảo Solomon
Đây là Minsk
A, đây là liên đảo Allusian

Không hiểu sao cứ vào ngày buồn
Tôi lại mở bản đồ đất nước tôi
Nơi tôi đang muốn đến
Đây là Hyesan
Đây là biên giới Jaesong
Đây là Chosan
Còn đây là đảo Hoanghae, Jae ryong
A, đây là vùng bờ biển Seok Ongsa
Đây là Yeosu đảo Odong

Không hiểu sao cứ vào ngày buồn
Tôi lại đi đến nơi
Mà tôi đã không thể nào đi đến
Và tôi cũng đi đến nơi
Mà tôi đã từng đến

Ôi, thật là một niềm vui ngây dại
Việc này tôi đã làm
Từ khi mới mười hai tuổi
Và tôi sẽ còn làm
Cho đến tuổi tám lăm
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Ngày buồn