12/08/2020 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tụng giá hoàn kinh sư
從駕還京

Tác giả: Trần Quang Khải - 陳光凱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2005 21:57

 

Nguyên tác

奪槊章陽渡,
擒胡鹹子關。
太平須努力,
萬古此江山。

Phiên âm

Đoạt sáo Chương Dương độ,
Cầm Hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu nỗ lực,
Vạn cổ thử gian san.

Dịch nghĩa

Cướp giáo giặc ở bến Chương Dương,
Bắt quân Hồ ở cửa Hàm Tử.
Buổi thái bình nên gắng hết sức,
Thì muôn đời mãi có giang sơn này.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chương Dương cướp giáo giặc,
Hàm Tử bắt quân thù.
Thái bình nên gắng sức,
Non nước ấy nghìn thu.
Câu 3 có sách chép là “Thái bình đương trí lực” 太平當致力.

Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu 1285, sau khi đuổi quân Thoát Hoan, giải phóng kinh thành Thăng Long, Trần Quang Khải đưa hai vua Trần về lại kinh đô, theo phò giá và làm bài thơ này.

Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn:
1. Trần Trọng Kim tuyển chọn và dịch, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949
2. Trần Trọng Kim dịch, Việt Nam sử lược, NXB Tân Việt, 1951
3. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968
4. Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Khải » Tụng giá hoàn kinh sư