04/08/2021 07:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc hoa bách vịnh kỳ 4
菊花百詠其四

Tác giả: Trương Hán Siêu - 張漢超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/05/2006 17:17

 

Nguyên tác

去年今日有花多,
對客愁無酒可賒。
世事相違每如此,
今朝有酒卻無花。

Phiên âm

Khứ niên kim nhật hữu hoa đa,
Ðối khách sầu vô tửu khả xa.
Thế sự tương vi mỗi như thử,
Kim triêu hữu tửu khước vô hoa.

Dịch nghĩa

Ngày nay năm ngoái hoa đang nở rộ,
Những buồn vì không có rượu để cùng khách thoả thuê.
Việc đời thường vẫn trái ngược nhau như thế,
Hôm nay có rượu lại không có hoa.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hoa tươi, năm ngoái ngày này,
Ngồi suông với bạn, rượu bày có đâu!
Việc đời thường trái ngược nhau
Bửa nay sẵn rượu, lại sầu không hoa.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hán Siêu » Cúc hoa bách vịnh kỳ 4