01/10/2022 09:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây đánh đu

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 17:45

 

Bốn cột lang, nha[1] cắm để chồng,
Ả thì đánh cái, ả còn ngong.
Tế hậu thổ, khom khom cật,
Vái hoàng thiên, ngửa ngửa lòng.
Tám bức quần hồng bay phới phới,
Hai hàng chân ngọc đứng song song.
Chơi xuân hết tấc xuân dường ấy,
Nhổ cột đem về để lỗ không.

Sau này Hồ Xuân Hương có bài thơ Đánh đu, chắc đó chính là bài này biến dạng đôi chút.
[1] Lang: Cây cau. Nha: Cây dừa, những thứ cây cứng dùng làm cột cây đu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cây đánh đu