28/11/2021 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu kinh thiêu phá chư xã thôn
偶經燒破諸社村

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/03/2016 10:14

 

Nguyên tác

一望荒扉亂蓽蓬,
村煙落落雨濛濛。
龍輿未識何天在,
雁宅徒嗟此地空。
餘物半投深莽裡,
幾家新構冷灰中。
不知甚處催租吏,
猶向殘梨索正供。

Phiên âm

Nhất vọng hoang phi loạn tất bồng,
Thôn yên lạc lạc vũ mông mông.
Long dư vị thức hà thiên tại,
Nhạn trạch đồ ta thử địa không.
Dư vật bán đầu thâm mãng lý,
Kỳ gia tân cấu lãnh hôi trung.
Bất tri thậm xứ thôi tô lại,
Do hướng tàn lê sách chính cung.

Dịch nghĩa

Nhìn qua đám nhà cỏ xiêu vẹo, hoang tàn
Khói còn âm ỉ, mưa bụi mịt mùng
Xe vua chẳng biết nay còn ở phương trời nào
Vườn tược than ôi cảnh trống không
Cái vật gì còn lại thì nằm chìm trong cỏ dại
Những nhà mới dựng lại bếp núc lạnh tanh
Chẳng biết ông quan thu thuế nay ở đâu
Còn theo dân đen mà đòi cung nạp nữa không?

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ngó qua cửa vẹo thấy nhà hoang
Mưa bụi lâm thâm, khói mịt mùng
Mờ ảo xe vua, tình ngán ngẩm
Xác xơ làng mạc, dạ mông lung
Bao nhiêu vật cũ rêu lan lấp
Mấy túp lều xơ bếp lạnh lùng
Quan thuế giờ đâu ai biết nhỉ
Liệu còn thúc ép lũ dân cùng?
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Ngẫu kinh thiêu phá chư xã thôn