16/08/2022 12:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thức vi 1
式微 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:54

 

Nguyên tác

式微式微,
胡不歸?
微君之故,
胡為乎中露?

Phiên âm

Thức vi! Thức vi!
Hồ bất quy?
Vi quân chỉ cố,
Hồ vi hồ trung lộ?

Dịch nghĩa

Suy vi quá rồi!
Sao lại không trở về?
Chẳng phải vì cớ có vua ở đây,
Thì sao lại chịu thấm ướt đầm đìa trong sương lộ như thế này?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Suy vi rày đã suy vi,
Trở về sao chẳng chịu đi cho rồi ?
Nếu không vì nghĩa vua tôi,
Sao cam chịu ướt lắm hồi móc sương ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thức: tiếng ở đầu câu.
vi (ở câu thứ nhất): suy hèn, được lặp lại một lần nữa để ngụ ý là rất suy hèn.
vi (câu thứ ba): chẳng.
trung lộ: ở trong sương móc. Nói là bị cái nhục sương lộ thấm ướt đầm đìa mà không có gì để che tránh.

Thuyết xưa cho là Lê Hầu bị mất nước, sang ở nhờ nước Vệ, được kẻ bầy tôi khuyên rằng: suy vi quá rồi, sao không trở về vậy thay! Tôi mà nếu chẳng cớ vì có vua ở đây thì làm sao bị nhục ở đây vậy thay!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thức vi 1