30/03/2023 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Vạn Khoảnh từ
題萬頃祠

Tác giả: Dương Bật Trạc - 楊弼擢

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2022 13:56

 

Nguyên tác

招民開墾得良田,
萬頃於今邑尚傳。
陳末有錢能散给,
葉妃功德配蒼天。
榴園故貫道其初,
萬頃來居後不虚。
十日歲终生日至,
黍鷄花果祭于祠。

Phiên âm

Chiêu dân khai khẩn đắc lương điền,
Vạn Khoảnh ư kim ấp thượng truyền.
Trần mạt hữu tiền năng tán cấp,
Diệp phi công đức phối thương thiên.
Lựu Viên cố quán đạo kỳ sơ,
Vạn Khoảnh lai cư hậu bất hư.
Thập nhất tuế chung sinh nhật chí,
Thử kê hoa quả tế vu từ.

Dịch nghĩa

Chiêu dân và khai khẩn được ruộng tốt,
Hàng vạn khoảnh ruộng đến nay trong làng vẫn nói.
Cuối thời Trần bà Diệp phi đem tiền giúp đỡ,
Công đức ấy thật có thể sánh với trời cao được.
Lựu Viên là nơi bà ở ban đầu,
Sau rời đến đất Vạn Khoảnh.
Ngày mồng mười cuối năm là ngày sinh,
Dân sở tại vẫn dùng xôi gà hoa quả tế lễ tại đền.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Chiêu dân khai khẩn đất hoang,
Thành điền vạn khoảnh xóm làng vẫn nêu.
Cuối Trần tiền của giúp nhiều,
Diệp phi công đức kể cao ngang trời.
Lựu Viên lúc mới đến thôi,
Sau sang Vạn Khoảnh ở nơi rõ rành.
Mồng mười tháng chạp sinh thành,
Xôi gà hoa quả tiến hành lễ nghi.
Đền Vạn Khoảnh có tên là Khải xã tổ từ (Đền thờ vị tổ lập xã), thờ ông Trần Thừa (ngày khánh hạ 15 tháng 8). Bà Diệu Hiền sinh 15 tháng giêng, kỵ ngày 10 tháng chạp.

Nguồn: Thơ chữ Hán 1000 năm Thăng Long - Thiên Trường, Tài liệu tại Thư viện tỉnh Nam Định

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bật Trạc » Đề Vạn Khoảnh từ