06/10/2022 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn tình (Thôn vãn kinh phong độ)
晚晴(村晚驚風度)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:14

 

Nguyên tác

村晚驚風度,
庭幽過雨沾。
夕陽薰細草,
江色映疏簾。
書亂誰能帙,
杯乾自可添。
時聞有餘論,
未怪老夫潛。

Phiên âm

Thôn vãn kinh phong độ,
Đình u quá vũ triêm.
Tịch dương huân tế thảo,
Giang sắc chiếu sơ liêm.
Thư loạn thùy năng trật,
Bôi can tự khả thiêm.
Thì văn hữu dư luận,
Vị quái lão phu tiềm.

Dịch nghĩa

Chiều trong xóm gió thổi mạnh,
Mưa ướt lênh láng trên sân vắng.
Nắng chiều sưởi ấm làn cỏ mịn.
Màu sông hắt lên rèm thưa.
Sách lộn xộn ai sắp xếp lại?
Chén khô cạn tự mình rót thêm.
Thỉnh thoảng nghe người ta nói,
Ông lão kia ngẫm cũng lạ thay!

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Gió chiều thổi mạnh xóm đây,
Mưa rơi sân vắng ướt đầy lênh lang.
Cỏ nhung sưởi nắng chiều sang,
Màu sông hắt ánh lên hàng rèm thưa.
Sách bừa ai xếp cho chưa?
Chén vơi tự rót tự đưa một mình.
Cũng nghe dư luận lình xình,
Dường như lão quái ẩn mình lạ thay!
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vãn tình (Thôn vãn kinh phong độ)