05/07/2020 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời thu trăng sáng

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:05

 

Bốn mùa no[1], bốn, thiếu mùa nào,
Trăng một[2] thu chầy, vặc vặc cao.
Hây hẩy gió vàng[3] thông ải nhạn[4],
Làu làu bóng ngọc[5] suốt nhà giao[6].
Dãi dầm chén khách kề hiên cúc[7],
Nhẹ chở thuyền ai ngược động đào[8].
Có kẻ lòng còn ưu ái cũ,
Ngồi năm trông nhẫn[9], xế lầu sao.
[1] Đủ.
[2] Riêng.
[3] "Kim phong": gió thu.
[4] "Nhạn môn quan" (Trung Hoa).
[5] Mặt trăng.
[6] Hang hốc của giống thuồng luồng dưới đáy sông, đáy biển.
[7] Điển Đào Tiềm thường cùng khách uống rượu ở dưới ánh trăng để ngắm hoa cúc.
[8] Đào hoa nguyên kí của Đào Tiềm chép: có người thuyền chài đi vào động Đào Hoa được gặp người lánh nạn từ đời nhà Tần.
[9] Khắp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trời thu trăng sáng