18/05/2024 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tú tài nhập quân kỳ 14
贈秀才入軍其十四

Tác giả: Kê Khang - 嵇康

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2008 03:09

 

Nguyên tác

息徒蘭圃,
秣馬崋山。
流磻平皋,
垂釣長川。
目送歸鴻,
手揮五弦。
俯仰自得,
遊心太玄。
嘉彼釣叟,
得魚忘筌。
郢人逝矣,
誰與盡言?

Phiên âm

Tức đồ lan phố,
Mạt mã hoa sơn.
Lưu bàn bình cao,
Thuỳ điếu trường xuyên.
Mục tống quy hồng,
Thủ huy ngũ huyền.
Phủ ngưỡng tự đắc,
Du tâm thái huyền[1].
Gia bỉ điếu tẩu,
Đắc ngư vong thuyên.
Sính nhân thệ hĩ,
Thuỳ dữ tận ngôn?

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vườn lan cho lính nghỉ,
Đồi cỏ thả ngựa ăn.
Bãi bằng này bắn chim,
Suối dài kia câu cá.
Nhìn chim hồng về tổ,
Nắn gảy đàn ngũ huyền.
Được tự do cúi ngẩng,
Tâm hồn hợp tự nhiên.[2]
Khen ông lão đánh cá,
Được cá quên đó liền.
Người Sính Đô đi rồi,
Cùng ai tỏ nỗi niềm?
[1] Trong Đạo pháp, thái huyền tức là đại đạo, tức là tự nhiên trong vũ trụ. Câu này ý nói tâm hồn hoà hợp với đại đạo, với tự nhiên.
[2] Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi thiếu 2 câu 7 và 8, xin tự ý dịch thêm bổ sung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kê Khang » Tặng tú tài nhập quân kỳ 14