20/10/2021 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trong mơ tôi thấy người yêu cũ”
“Im Traum sah ich die Geliebte”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi Biển nhớ vào 03/03/2007 08:45

 

Nguyên tác

Im Traum sah ich die Geliebte,
Ein banges, bekümmertes Weib,
Verwelkt und abgefallen
Der sonst so blühende Leib.

Ein Kind trug sie auf dem Arme,
Ein andres führt sie an der Hand,
Und sichtbar ist Armut und Trübsal
Am Gang und Blick und Gewand.

Sie schwankte über den Marktplatz,
Und da begegnet sie mir,
Und sieht mich an, und ruhig
Und schmerzlich sag ich zu ihr:

»Komm mit nach meinem Hause,
Denn du bist blaß und krank;
Ich will durch Fleiß und Arbeit
Dir schaffen Speis' und Trank.

Ich will auch pflegen und warten
Die Kinder, die bei dir sind,
Vor allem aber dich selber,
Du armes, unglückliches Kind.

Ich will dir nie erzählen,
Daß ich dich geliebet hab,
Und wenn du stirbst, so will ich
Weinen auf deinem Grab.«

Bản dịch của Quang Chiến

Trong mơ tôi thấy người yêu cũ,
Một cô bà ủ rũ, ưu phiền,
Tấm thân nàng từng như hoa bừng nở,
Nay trông nàng rõ héo úa, hom hem.
Nàng bế trên tay một đứa con còn nhỏ,
Còn tay kia, một đứa khác, dắt theo
Nhìn ánh mắt, dáng đi, áo quần là đủ rõ
Nàng sống trong cảnh khốn khó, đói nghèo
Qua bãi chợ, nàng bước đi loạng choạng
Và ở đây nàng đã gặp tôi
Nàng nhìn tôi dửng dưng và bình thản
Lòng nhức đau, tôi bỗng thốt nên lời:
- Tôi xin em hãy về ở nhà tôi,
Em ốm rồi, em xanh xao quá đấy!
Tôi sẽ chuyên cần, chẳng việc gì ngần ngại
Để nuôi em được ăn uống đủ đầy
Những đứa con yêu quý của em đây
Tôi cũng xin được trông nom, dạy dỗ
Nhưng trước hết chăm sóc em đầy đủ
Ôi, cô em bất hạnh, tội nghiệp thay!
Không bao giờ tôi kể cho nàng biết
Tôi yêu nàng da diết thuở xa xưa
Và mai đây, nếu một khi nàng chết
Trên mộ nàng tôi sẽ khóc như mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Trong mơ tôi thấy người yêu cũ”