20/07/2024 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu của bé

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 12/09/2011 21:27

 

Nào là gậy Như Ý
Thiết Bồng cào tám răng
Lại thêm kiếm đao phủ
Bé vác đi… trông trăng.

Cười nhe hàm răng sún
Bé bảo phải trừ ma
Mặt hiền như Tam Tạng
Múa trồng nụ trồng hoa.

Chị Hằng Nga trên cao
Vén mây cười với bé
Gió trên cây lao xao
Cùng ùa về phá cỗ…
12-9-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Trung thu của bé