04/12/2021 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành hương
行香

Tác giả: Hà Như - Trần Thế Hào

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2018 00:53

 

Nguyên tác

天地有情生我祖,
常年後世知恩祀。
十方色服滿犠疆,
萬里良人尋富壽。
聞義嶺高大道行,
曰峰州廣賢王御。
前人回顧望枌榆,
白鶴三江今似古。

Phiên âm

Thiên địa hữu tình sinh ngã tổ,
Thường niên hậu thế tri ân tự.
Thập phương sắc phục mãn Hy Cương,
Vạn lý lương nhân tầm Phú Thọ.
Văn Nghĩa Lĩnh cao đại đạo hành[1],
Viết Phong Châu quảng Hiền vương[2] ngự.
Tiền nhân hồi cố vọng phần du,
Bạch Hạc tam giang kim tự cổ.

Dịch nghĩa

Trời đất có tình ý nên đã sinh ra Tổ của ta
Các đời sau, tế lễ hằng năm để tỏ lòng biết ơn.
Sắc màu trang phục từ các miền đầy cả xã Hy Cương
Người nào ở xa vạn dặm, tìm về Phú Thọ.
Từng nghe, Nghĩa Lĩnh cao mà thành đường lớn,
Lại biết, Phong Châu rộng, vua hiền chọn làm kinh đô
Người thuở trước, quay đầu nhớ về đất tổ,
Ba con sông ở Bạch Hạc vẫn giống như ngày xưa.

Bản dịch của Hà Như

Trời đất hữu tình sinh quốc tổ,
Hằng năm hành lễ bên lăng mộ.
Mười phương đông đủ chật Hy Cương
Vạn dặm xa xôi tìm Phú Thọ
Nghe, Nghĩa Lĩnh cao thuận lối đi
Rằng, Phong Châu rộng nên vua ngự
Người đi có nhớ chốn quê này
Bạch Hạc, ba sông còn cảnh cũ.
[1] Cổng Đền Hùng có đề chữ “Cao sơn cảnh hành” 高山景行 (Núi cao, đường lớn).
[2] Hùng Hiền vương 雄賢王 còn được gọi là Lạc Long Quân 貉龍君, huý là Sùng Lãm 崇纜.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Như » Hành hương