28/03/2023 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão tẩu - Dật tẩu niên cửu thập tứ
老叟-逸叟年九十四

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 21:55

 

Nguyên tác

我老喜逢堯舜世,
江頭欣遇海南仙。
任他勸進畿藩主,
須作忠良萬萬年。

Phiên âm

Ngã lão hỷ phùng Nghiêu Thuấn thế,
Giang đầu hân ngộ Hải Nam tiên.
Nhiệm tha khuyến tiến kỳ phiên chúa,
Tu tác trung lương vạn vạn niên.

Dịch nghĩa

Già này mừng sống đời Nghiêu, Thuấn,
Đầu sông may gặp vị tiên Hải Nam.
Mặc ai khuyên mời làm chức phiên chủ,
Chỉ muốn muôn vạn năm làm bậc trung lương.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Già này vui sống đời Nghiêu, Thuấn,
May gặp đầu sông tiên Hải Nam.
Chức vị mặc ai khuyên tiến cử,
Trung lương muốn mãi vạn muôn năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Lão tẩu - Dật tẩu niên cửu thập tứ