24/10/2021 07:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn no rồi lại nằm kềnh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:48

 

Ăn no rồi lại nằm kềnh,
Đứa nào có lấy thời khênh tớ về.
Khảo dị:
Ăn no thời lại nằm khoèo,
Đứa nào lấy tớ thời theo tớ về.
Ăn rồi nằm ngả nằm nghiêng,
Ai muốn lấy tớ thì khiêng tớ về.
Ăn rồi nằm ngả nằm nghiêng,
Có ai lấy tớ thì khiêng tớ về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn no rồi lại nằm kềnh