09/12/2022 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mối tình Trần Quốc Tuấn

Tác giả: Châu Sương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:39

 

Mười hai thần nữ múa trên đài
Bày lễ xe duyên chúa lấy ai
Rực rỡ đèn lồng đêm yến tiệc
Lung linh bệ ngọc cảnh thiên thai
Thiên tài Quốc Tuấn vang tên tuổi
Quốc sắc Thiên Thành[1] đẹp trúc mai
Miễn cưỡng vua anh đành phải gả
Để cô lấy cháu chuyện bi hài
11-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011
[1] Cô ruột Trần Quốc Tuấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Sương » Mối tình Trần Quốc Tuấn