22/10/2021 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là chút phận thuyền quyên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 16:16

 

Em là chút phận thuyền quyên,
Mà trời chẳng biết thương em chút nào.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là chút phận thuyền quyên