25/01/2022 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp cảm
雜感

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2009 02:56

 

Nguyên tác

雨霽花無幾,
愁多酒不支。
凄涼數聲笛,
零亂一枰棋,
蹈海言猶在,
移山志未衰。
何人知壯士,
擊筑有餘悲!

Phiên âm

Vũ tễ hoa vô kỷ,
Sầu đa tửu bất chi.
Thê lương sổ thanh địch,
Linh loạn nhất bình kỳ,
Đạo hải ngôn do tại,
Di sơn chí vị suy.
Hà nhân tri tráng sĩ,
Kích trúc hữu dư bi!

Bản dịch của Trinh Đường

Mưa tạnh hoa còn ít,
Buồn nhiều rượu chẳng nguôi.
Não lòng hơi địch thổi,
Rối mắt cuộc cờ chơi.
"Ra biển" lời còn đó,
"Dời non" chí chửa thôi.
Ai người biết tráng sĩ,
Gõ trúc xót thương vời!
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Tạp cảm