06/12/2021 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Tín thu từ kỳ 1
長信秋詞其一

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2005 01:56

 

Nguyên tác

金井梧桐秋葉黃,
珠簾不卷夜來霜。
熏籠玉枕無顏色,
臥聽南宮清漏長。

Phiên âm

Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng,
Châu liêm bất quyển dạ lai sương.
Huân lung ngọc chẩm vô nhan sắc,
Ngoạ thính Nam Cung thanh lậu trường.

Dịch nghĩa

Lá ngô đồng mùa thu bên giếng vàng đã úa,
Không cuộn rèm châu vì ngại sương đêm lọt vào.
Dù lò hương, gối ngọc cũng không thêm nhan sắc,
Nằm nghe giọt đồng hồ ở Nam Cung triền miên.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngô giếng vàng thu mấy lá rầu,
E sương nào dám cuộn rèm châu.
Lò hương gối ngọc phai nhan sắc
Nằm đếm Nam Cung giọt điểm thâu...
Trường Tín là tên cung đời Hán, ở phía tây bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Người cung nữ trong bài này là Ban tiệp dư, nữ quan của vua Hán Thành Đế, bị thất sủng do lời gièm pha của Triệu Phi Yến.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Trường Tín thu từ kỳ 1