31/10/2020 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính phục Mộng Si tiên sinh “Khuê oán” giai tác
敬復夢癡先生閨怨佳作

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:02

 

Nguyên tác

一篇閨怨重吟魂,
珠玉粧成五七言。
染翰茶箋香未散,
誰憐詩伯感詩尊。

Phiên âm

Nhất thiên “Khuê oán” trọng ngâm hồn,
Châu ngọc trang thành ngũ thất ngôn.
Nhiễm hàn[1] trà tiên hương vị tán,
Thuỳ liên thi bá cảm thi tôn.

Dịch nghĩa

Một bài thơ “Khuê oán” ý thơ bàng bạc
Như dùng ngọc châu làm thành bài thơ thất ngôn
Giấy thơ thấm hương thơm của trà bay toả
Ai cảm thấy thương cho các thi bá thi ông

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ý thơ bàng bạc bài "Khuê oán"
Ngọc giọt thành thơ thuở Tống Ðường
Thơ toả trà thơm hương thấm giấy
Thi ông thi bá có ai thương
Lời tự: “Hưu trí thời kỳ” 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).

[1] Nguyên chú: “Tiên sinh dữ Kiềm Lâu đồng bệnh, dụng bao phong trà loại chỉ tả thi ký đáo cố vân nhiễm hàn trà tiên” 先生與黔婁同病,用包封茶類紙寫詩寄到故云染翰茶淺 (Tiên sinh giống ông Kiềm Lâu, thường dùng giấy gói trà làm thơ gửi đi, cho nên gọi là giấy thấm mùi trà).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Kính phục Mộng Si tiên sinh “Khuê oán” giai tác